Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

ОБЯВА на КОНКУРС за длъжността – Директор на Дирекция - Образование, култура, социални дейности

Дата на публикуване: 28.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

 ОБЯВА на КОНКУРС за длъжността – Директор на Дирекция «Образование, култура, социални дейности