Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЕТРИЧ

Дата на публикуване: 28.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЕТРИЧ