Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

С настоящето на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, Общинска администрация – гр. Петрич

Дата на публикуване: 28.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

С настоящето на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на  – Елена Николова Стефанова, Снежанка Димитрова Лазарова, Стефан Иванов Иванов, Цеца Лазарова Иванова, Иван Иванов Иванов, Юлияна Димитрова Стоянова, Кирил Николов Василков, Николай Василев Николов, Станислав Илиев Ламбрев, Теодора Олегова Йорданова, Димитър Ламбрев Ламбрев, Мариана Георгиева Петрова, Даниела Георгиев Димитрова, Вангелия Кирилова Панталеева, Таня Атанасова Христова, Елена Янакиева Чаушева, Димитър Панделиев Чаушев, Павлина Борисова Деребанова, Стефан Асенов Деребанов, Биляна Асенова Колчева, Надя Александрова Цонева и  Анна Александрова Златова,