Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42GB1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA3

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Декларациите ЗПКОНПИ - Май 2018г.

Декларациите ЗПКОНПИ - Юни 2018г.

Декларациите ЗПКОНПИ - Юли 2018г.

(като тези ще бъдат линк-файлове)