Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 27.01.2023

Населено място 1
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail

Населено място 5
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail

Населено място 2
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail

Населено място 6
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail

Населено място 3
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail

Населено място 7
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail

Населено място 4
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail

Населено място 8
Кметски наместник: ХХХ
Тел., E-mail