Z6_PPGAHG80094BD06G08AHK78CA0
Z7_PPGAHG80094BD06G08AHK78CA3

Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Дата на публикуване: 22.06.2022
Последна актуализация: 22.06.2022