Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86
Дата на публикуване:

Становище № 92-00-1299#2/04.10.2017 г., относно реда за ползване на данъчни облекчения и отстъпки

Nov 29, 2021