Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R603HC6
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R603HA4

СЪДЪРЖАНИЕ

В тази страница ще откриете информация за кампаниите, които провежда НАП с цел информиране на данъкоплатците за техните права и задължения.

 

"Къде е Бончето"

През 2021 година се проведе информационнат кампания „Къде е Бончето?“ с цел насърчаване гражданите да изискват касови бележки при всяка покупка на стока и услуга. На страницата  https://www.facebook.com/kasovbon обществеността ще бъде информирана за ползите  от изискването и съхранението на касовите бележки. В кампанията ще участват и много популярни личности, които ще споделят мотивите си защо винаги изискват фискални бонове и какви ползи им носи това. Инициативата ще продължи 12 месеца, а повече информация може да се види във „Фейсбук“ страницата й.  

Вижте повече за информационнат кампания „Къде е Бончето?“

 

Облагане на продажбите от онлайн търговия

През последното тримесечие на 2021 година НАП проведе на кампанията „Облагане на продажбите от онлайн търговия“ с цел да информира търгуващите онлайн и техните клиенти за права и задължения им, както и да стимулира коректното деклариране и плащане на данъци в случаите, в които дейността им подлежи на облагане.

Вижте повече за кампанията: „Облагане на продажбите от онлайн търговия“

 

 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!