Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800B5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CB6
Дата на публикуване:

Спогодба между РБългария и Канада за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци

Feb 22, 2021
308 KB

Спогодба между Република България и Канада за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото