Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800B5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CB6
Дата на публикуване:

Спогодба между Република България и Кралство Белгия за избягване на двойното облагане с данъци на дохода и имуществото

Feb 16, 2021
238 KB

Спогодба между Република България и Кралство Белгия за избягване на двойното облагане с данъци на дохода и имуществото