Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TLLK0
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TLLK5

СЪДЪРЖАНИЕ

ТД София
директор: Оля Миланова
ул. „Аксаков” 21
София 1000

Телефон: 02/ 9859 38 39
E-mail: o.milanova@ro22.nra.bg

 

ТД Пловдив
директор: Венелин Найденов
ул. „Скопие” 106
Пловдив 4004
Телефон: 032/ 935402
E-mail: v.naydenov@ro16.nra.bg

 

ТД Варна
директор: Властиана Николова 
ул.„Осми приморски полк” 128
Варна  9000
Телефон: 052/ 360 501

E-mail: v.nikolova@ro03.nra.bg

 

ТД Бургас
директор: Татяна Кънчева
ул.„Цар Петър” 5Б
Бургас 8000
Телефон:056/ 878 151
E-mail: t.kancheva@ro02.nra.bg 

 

ТД Велико Търново
директор: Ивайло Здравков
пл.„Център” 2
Велико Търново 5000
Тел.:
E-mail: 

 

ТД Големи данъкоплатци и осигурители
директор: Георги Стефанов
ул. „Аксаков” 29
София 1000
Тел. 02/ 9859 39 00
E-mail: g.stefanov@ro29.nra.bg

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!