Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKI966
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKI9M1

Решение на ЕК за удължаване срока на действие на Схема SA.39869 (2014/N) – България, Схема за освобождаване от корпоративен данък /чл. 184 от ЗКПО/

Дата на публикуване: Mar 10, 2021