Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. (Таблица 2) ...

Дата на публикуване: Dec 31, 2021
52 KB

Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. (Таблица 2) за периодите на упражняване на трудова дейност в това им качество в рамките на календарната година