Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Приемане на уведомление за сервизно обслужване на ФУ или ИАСУТД

Дата на публикуване: Dec 4, 2020
42 KB

Приемане на уведомление за сервизно обслужване/ремонт на фискални устройства/интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност.