Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801
Дата на публикуване:

Приемане на данни за статуса СИМ карти на ФУ

Dec 4, 2020
38 KB

Приемане на данни за статуса на СИМ карти, които се ползват за реализиране на дистанционна връзка на фискалните устройства със сървър на НАП.