Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1GF0
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1GV4
Дата на публикуване:

Програмен продукт "Трудови договори" за 2022 г. - версия 2.18

Feb 21, 2022
1,674 KB

Програмен продукт "Трудови договори" за 2022 г. - версия 2.18

Новото във версията е:

Актуализирана е номенклатурата НКПД (в сила от 01.02.2022)– добавени кодове на  професии.