Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL18U6
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1811
Дата на публикуване:

Версия 14.04 и първоначална инсталация на програмен продукт (под Windows) за генериране на декларации об. № 1, об. № 3 и об. № 6

Mar 18, 2022
2,247 KB

Новото във версия 14.04 е: Промени във връзка със Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обнародвани в ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.).