Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.02.2023

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Десислава Ивелинова Вълчева

 

Дата на раждане: 24.06.1979 година

Образование: Бакалавър по "Публична администрация" ВСУ "Черноризец Храбър" гр. Варна

Семейна с две деца

Професионален опит:

Общински съветник - мандат 2011-2015 година

Член на УС на МИГ Нови пазар - Каспичан 2014-2018 годинаЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Александър Райков Александров

Дата на раждане – 23.02.1951 година

Образование : средно специално, ССТ  Велики Преслав

Семеен с две деца, двама внука

Професионален опит – комсомолски, профсъюзен и партиен функционер;

Над 25 годишен опит в сферата на селското стопанство и промишлеността;

Общински съветник при учредяване на Община Каспичан – мандат 1979 – 1983 година

Общински съветник и заместник-председател на Общински съвет мандат 2011-2015 година