Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Kомисия за Образование, Култура, Здравеопазване, Младежта, Спорта и Социалните въпроси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

БОРИСЛАВ ДОЧЕВ ЙОРДАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗЕЛИХА ТУРГАЙ МАРЕМ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСПАРУХ ЮЛИЯНОВ РАНГЕЛОВ

АТАНАС МАРИНОВ МИРЧЕВ

ГЮНАЛ ЮСЕИН МЕХМЕД