Z6_PPGAHG800PK2D068Q3VENP8IC4
Z7_PPGAHG800PK2D068Q3VENP8IS5

Избори за Народно събрание 2 октомври 2022г.

Дата на публикуване: 05.08.2022
Последна актуализация: 30.09.2022

Указ на президента 

Хронограма за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022г.

Централна избирателна комисия

РИК - Шумен

Заповед за Комисия за организационно-техническа подготовка

Заповед за образуване на избирателни секции

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

За избирателите

Въпроси и отговори

Крайни срокове и дати

Симулатор за машинно гласуване

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 година

Публични консултации за сформиране съставите на СИК

Заповед за образуване на подвижна избирателна секция 

Проверка  адреса на избирателна секция

Подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес - ГД ГРАО

Електронни услуги във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022г. 

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Съобщение - възможност за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон

Заповед за определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Разяснителна кампания

Демонстрационни пробни гласувания със специализирано машинно устройство /СУЕМГ/

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Съобщение за провеждане на присъствено обучение на СИК

Съобщение от пресцентъра на МВР

Гласуване на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

График за получаване на бюлетини и изборни книжа

Гласуване на избиратели болни от COVID или контактни поставени под карантина или задължителна изолация

Заповед за определяне на графика за гласуване с ПСИК

Заповед - Забрана на продажбата на спиртни напитки и масови мероприятия

График за приемане и предаване на СУЕМГ


СЪОБЩЕНИЕ:

 

Във връзка с  произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Каспичан са определени 4 /четири/ избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

1.   Секция № 301900002, гр. Каспичан, СУ “П. Волов”, ул. ”Мадарски конник”№ 99;

2.   Секция № 301900006, с. Каспичан, ОбУ “Хр. Ботев”, ул. ”Цар Симеон” №8;

3.   Секция № 301900010, гр. Плиска, Клуб на пенсионера, ул.”Ал.Стамболийски”№12;

4.   Секция № 301900015, с. Марково, ДГ “Ален мак”, ул. ”Станко Георгиев” №3.

Хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването, желаещи да гласуват могат да направят заявка за помощ в изборния ден /02 октомври 2022год./, от 07:00 до 19:00 часа в Общинска администрация  Каспичан, ул. ”Мадарски конник” № 91, както и на безплатен телефонен номер – 0800 40 088 и тел: 0889203500 и 0889745273.