Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50T1QG2
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50T1Q86

Избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание - 14.11.2021г.

Дата на публикуване: 20.09.2021
Последна актуализация: 08.08.2022

Централна избирателна комисия

Съставяне на организационно - техническа подготовка в Община Каспичан от съставна Комисия

Образуване на избирателни секции за произвеждането на избори

Крайни срокове и дати

Места, където ще бъдат обявени избирателните списъци

Районна избирателна комисия Шумен

Публични консултации за сформиране съставите на СИК

Проверка на адреса на избирателна секция

Избирателен списък за гласуване

Подвижна избирателна секция /ПСИК/

Проверка на адреса на избирателна секция

Места за поставяне на агитационни материали

Симулатор за машинно гласуване на 14 ноември 2021г.

Разяснителна кампания

Разяснителна кампания за гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето

Съобщение за провеждане на присъствено обучение на СИК

График за провеждане на демонстрации за гласуване със специализирано машинно устройство за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание

Списък на заличени лица

Съобщение от пресцентъра на МВР

Съобщение за провеждане на присъствено обучение на СИК

Дистанционно обучение на СИК за работа със специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ)

Гласуване на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето

Избирателни секции на територията на Община Каспичан за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Обучение на СИК за прилагане на методическите указания

График за раздаване на бюлетини и изборни книжа

График за доставка на Специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ)

Заповед на Кмета - Забрана на продажбата на спиртни напитки и масови мероприятия

Ред за предаване на пакетите с надпис "Неизползвани бюлетини ПВР на СИК № ......." и "Неизползвани бюлетини НС на СИК № ........" по т.6 и т.15 от Решение №896-ПВР/НС от 10.11.2021г. на ЦИК от СИК


Списък на заличените лица

Симулатор за машинно гласуване на 21 ноември 2021г.

Съобщение на ЦИК за гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация на 21 ноември 2021г.

Съобщение на ЦИК за съставяне на избирателните списъци за гласуване на лица с трайни увреждания

Заповед на Кмета - Забрана на продажбата на спиртни напитки и масови мероприятия

График за раздаване на бюлетини и изборни книжа на 21 ноември 2021г.

График за доставка на Специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) на 21 ноември 2021г.

Съобщение - Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Република България

Ред за предаване на пакетите с надпис "Неизползвани бюлетини ПВР на СИК № ......." и "Неизползвани бюлетини НС на СИК № ........" по т.6 и т.15 от Решение №896-ПВР/НС от 10.11.2021г. на ЦИК от СИК

Указания за издаване на дубликат на удостоверение за гласуване на друго място


СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с  произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 21 ноември 2021г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Каспичан са определени 4 /четири/ избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

1.   Секция № 301900002, гр. Каспичан, СУ “П. Волов”, ул. ”Мадарски конник”№ 99;

2.   Секция № 301900006, с. Каспичан, ОбУ “Хр. Ботев”, ул. ”Цар Симеон” №8;

3.   Секция № 301900010, гр. Плиска, Клуб на пенсионера, ул.”Ал.Стамболийски”№12;

4.   Секция № 301900015, с. Марково, ДГ “Ален мак”, ул. ”Станко Георгиев” №3.

Хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването, желаещи да гласуват могат да направят заявка за помощ в изборния ден /21 ноември 2021год./, от 07:00 до 19:00 часа в Общинска администрация  Каспичан, ул. ”Мадарски конник” № 91, както и на безплатен телефонен номер – 0800 40 088 и тел: 0889203500 и 0889745273.