Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 28.06.2021

„ЦЕНТЪРЪТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ /ЦАО/ е разположен на първи етаж в сградата на Общинска администрация гр.Каспичан, с адрес гр. Каспичан, ул. "Мадарски конник" №91, където се извършват всички видове административни и технически услуги.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА „ЦЕНТЪРЪТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Всеки делничен ден от 8.00 до 17.00 ч.

Плащането на такси за административни услуги може да бъде извършено касово, чрез пос терминал и безкасово (пощенски запис или банков превод)

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Всеки делничен ден от 8.00-12.00 ч. и от 13.00-17.00 ч.

ПРИЕМНИ ДНИ

  Приемният ден на кмета на Община Каспичан се провежда всяка първа сряда от месеца от 10:00 часа.
Записването става предварително на място в стая 201 в Община Каспичан или на телефон 05351 7474 или на e-mail: obshtina@kaspichan.org. Желателно е при записване на гражданите да съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета и да се предоставят писмени документи по проблема, ако е необходимо.