Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.10.2021

ПРОВЕРКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ОБЩИНА КАСПИЧАН - МДТ

Телефон: 05351 / 74-29

email: mdt@kaspichan.org

Банкова сметка:
IBAN: BG86FINV91508416831071
BIC: FINVBGSF
Първа Инвестиционна Банка

ВИД ПЛАЩАНЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
44 21 00  ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
44 24 00  ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
44 23 00  ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
44 25 00  ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ИМУЩЕСТВО
44 51 00  ДАРЕНИЯ ОТ МЕСТНИ ЛИЦА В СТРАНАТА