Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS8OO81
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS8OOO5

Култура

Дата на публикуване: 08.02.2021
Последна актуализация: 01.02.2022

Културната политика на община Каспичан е формулирана в Плана за интегрирано развитие на Община Каспичан, Стратегията за развитие на туризма в община Каспичан 2014-2020г., Програмата за управление на кмета, Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Каспичан и Културния календар на общината.

Културната политика е процес на формулиране и реализиране на стратегии за местно и регионално развитие, които имат за цел промяната във възприемането на местоживеенето, по-голяма активност при изразяването и споделянето на идеите, осъзнаване на възможностите, които предоставя участието в творчески дейности, повишаване на организационните умения на местно равнище и възможност хората от различни поколения да работят заедно.