Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8009BF20QB268PM1HEJ5

Заповед на министър на здравеопазването за изразяване на писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта

Дата на публикуване: 26.08.2022
Последна актуализация: 26.08.2022