Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8009BF20QB268PM1HEJ5

Покана за публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2022г. на Община Каспичан

Дата на публикуване: 21.03.2022
Последна актуализация: 21.03.2022