Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CM7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KT0

Съобщение за провеждане на присъствено обучение на СИК

Дата на публикуване: 05.11.2021
Последна актуализация: 05.11.2021

  Уважаеми членове на СИК,

Уведомяваме ви, че на основание Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021г. на Министъра на здравеопазването, планираното за 05.11.2021г. обучение се отлага.