Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CM7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KT0

График за провеждане на демонстрации за гласуване със специализирано машинно устройство за произвеждане на избори

Дата на публикуване: 01.11.2021
Последна актуализация: 01.11.2021

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕМОНСТАРЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНО МАШИННО УСТРОЙСТВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА 14 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА В ОБЩИНА КАСПИЧАН

Дата

Час на провеждане

Населено място

Адрес

05.11.2021г.

от 08:30ч. до 09:30ч.

с. Каспичан

Пенсионерски клуб

– с. Каспичан, „Цар Симеон“ № 12

05.11.2021г.

от 09:45ч. до 11:00ч.

гр. Каспичан

НЧ „Пробуда –

1928“ – Зала 105 - гр. Каспичан, ул.

„Мадарски конник“ № 46

05.11.2021г.

от 11:30ч. до 12:15ч.

с. Марково

Кметство с.

Марково, ул.

„Станьо Василев“ № 36

05.11.2021г.

от 13:30ч. до 14:30ч.

гр. Плиска

Клуб на пенсионера – гр.

Плиска, ул. „Ал. Стамболийски“ № 12

05.11.2021г.

от 14:45ч. до 15:30ч.

с. Върбяне

НЧ „Васил Левски

- 1924“– Зала за провеждане на

тържества - с.

Върбяне, ул. „Хан Крум“ № 1А

05.11.2021г.

от 15:45ч. до 16:30ч.

с. Златна нива

НЧ „Васил Левски

– 1927“ – Ритуална зала – с. Златна нива, пл.

„Възраждане“ № 1