Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVIC47
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVICK3

Мрежови услуги (DNS, DHCP, NTP, NAT, PAT)

Дата на публикуване: 17.06.2022
Последна актуализация: 16.09.2022

Като част от ДХЧО е изградена DNS, DHCP и NTP инфраструктура. За IP Address Management (IPAM) функционалността и в частност DNS, DHCP, NTP  функцията е изградено Highly Available решението от Infoblox. Решението е интегрирано с оркестраторите на облачни услуги и предоставя желаната автоматизираност на цялостния процес:

 • Всеки тенант може да заявява персонализирани DHCP вариации през портала за самообслужване;
 • Всеки тенант може да използва NTP сървърите, предоставени за ползване от ДХЧО;  
 • Всеки тенант може да използва DNS сървърите, предоставени за ползване от ДХЧО; 
 • Записи за всяка нова виртуална машина са генерирани автоматично.

През порталите за самообслужване чрез Каталог на услугите е осигурена възможност за конфигуриране на публичен NAT, пренасочване на услуги на Наемателя към публични IP адреси от адресното пространство на центъра за данни, както и пренасочване към публични портове и протоколи. Възможно е също и конфигуриране на публичен DNS запис по желание на Наемателя в домейн egov.bg.

 

Мрежовите услуги са налични по подразбиране за всички Наематели и не е необходимо изрично да се заявяват предварително.

Услуга Billing и Log:
Състояние на услугата: Налична

Възможността за отчитане на потреблението е вградена функционалност на порталите за самообслужване и не е необходимо изрично да се заявяват. 


Отчитането на потреблението разполага с множество механизми според нуждите, например:

 • Отчитане спрямо краен клиент;
 • Отчитане спрямо използван физически дисков ресурс;
 • Отчитане спрямо групов ресурс;
 • Отчитане спрямо типа на хипервайзора (Hyper-V, VMware);
 • Отчитане спрямо на използваните виртуални ресурси;
 • Отчитане спрямо на използваните физически ресурси;
 • Отчитане спрямо сервизни заявки;
 • Отчитане спрямо производителността на виртуалната среда.

Отчетите мога да бъдат предоставени по e-mail, да бъдат съхранени като HTML или PDF.

 

Модулът за billing (отчетност) предлага задълбочена видимост на разходите на виртуалната инфраструктура. Той позволява да се определят моделите на разходите и тяхното разпределение към политиките в отделите и организациите. Данните за измерване на виртуална машина (VM) се събират на чести интервали, за да се осигури точно изчисляване на разходите за ресурси.