Z6_PPGAHG8009LHE0QL31AVHP2006
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8009LHE0QL31AVHP20G4

Статистика

Настоящата страница дава статистическа и аналитична информация, свързана с потреблението на еУслуги. Данните са на месечна база. Обновяват се веднъж дневно.

1654

Услуги в портала

Регистрирани профили в EGOV.BG

29292

Брой профили в EGOV.BG

29276

Профила на физически лица

5

Профила на администрации

0

Профила на юридически лица, предоставящи услуги

11

Профила на юридически лица