Z6_HQ8A1O82K81F00AMLSEBSD2084
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_HQ8A1O82K8IP50AEIGB1ER2CH3

Актуално

Електронно заявяваме 4 услуги за изборите на 2 октомври 2022 г.
Z7_HQ8A1O82K0DG80QE6UH8B626D6

Публикувани са 4 нови е-услуги на Министерство на околната среда и водите

Публикувани са 4 нови е-услуги на Министерство на околната среда и водите на Портала за достъп до електронни административни услуги. Те са достъпни в секция „Доставчици на услуги“ - „Министерства". За да заявите електронно услугата, е необходимо да имате Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в Системата „Електронно връчване“ на ДАЕУ. Новите услуги са:

 

1387 Издаване на сертификати за законно придобиване, търговска дейност и пренасяне на живи екземпляри от застрашени видовете от дивата 

 

1837 Издаване на разрешителни пo CITES за износ, внос, сертификати за реекспорт, сертификати за лична собственост, сертификати за колекция от образци, сертификати за произход и сертификати за музикални инструменти
 

1865 Издаване на разрешение за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитени животинските и растителните видове и видове предмет на регулирано ползване
 

2223 Издаване на разрешение за превоз на отпадъци за и от Република България в рамките на държавите-членки на ЕС, и за внос, износ и транзит на отпадъци от и към трети страни
 

 

 

Публикувано от:

Ekaterina Popova

Публикувано на:

28.02.2022г.