Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FIC23
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FICM3

СЛЪНЧЕВА ВРАТА

Дата на публикуване: 24.10.2022
Последна актуализация: 28.10.2022

МЕГАЛИТНАТА СЛЪНЧЕВА ВРАТА СЪС СЛЪНЧЕВ ДИСК ПРИ С. РОЗОВЕЦ МОЖЕМ ДА НАРЕЧЕМ „ВРАТАТА НА ЗАЛЕЗА“

Мегалитната слънчева врата със слънчев диск при с. Розовец община Брезово. В две от грунтовите скали, обърнати на запад, е изсечен процеп с ширина около 54 см. Фасадата и особено стените му са чудесно изравнени. Отгоре между двете скали е поставен камък така, че образува рамката на врата с височина около 1.10 м. отвора на вратата се вижда изравнена скала, върху която с висок релеф е оформен слънчев диск, който също е обърнат в западна посока.