Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVEM45
Z7_PPGAHG800PC640688I6DTP3ST3

"ПРАВИТЕ КАМЪНИ" или "БРАТЯТА"

Дата на публикуване: 13.07.2022
Последна актуализация: 13.07.2022

ПРАВИТЕ КАМЪНИ или БРАТЯТА,

както ги наричат местните хора. Закрепени върху неголяма хоризонтална скална площадка, само на няколко малки опорни точки, те се извисяват на 6 метра, като образуват 90 см проход, дълъг около 4 метра.
Може да се изчисли, че при средна плътност на преобладаващите в Сърнена Средна гора гранити около 2.7 т/м3, приблизителното тегло на всяка от плочите не е по-малко от 60 тона. Тази "невъзможна" конструкция е устояла хиляди години на силните разрушителни земетресения в познатото и неизвестно минало.