Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FI4B5
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FI474

ДОЛМЕН “ПЛОЧАТА”

Дата на публикуване: 24.10.2022
Последна актуализация: 28.10.2022

Долмен “Плочата” е най-голямото мегалитно съоръжение от подобен тип, откривано на територията на България, според проф. Валерия Фол. Паметникът се намира на един от южните върхове на Средна гора над село Златосел. Долменът е регистриран по време на експедиция, организирана от научнопопулярното „Списание 8”, с научен ръководител проф. Валерия Фол през лятото на 2015г. Обектът е известен от години на жителите на околните населени места и любителите планинари, но за пръв път е посетен от научен екип и публикуван в пресата в бр.9 на „Списание 8” през 2015г.

Покривна плоча на съоръжението е с площ от над 25 кв.м. Същевременно местоположението на този археологически паметник разширява ареала, в който тази архитектурна и строителна традиция е регистрирана на българска територия – допреди откритието на обекта в българската археологическа наука битува мнението, че долмените са разпространени само на територията на Сакар, Странджа и Източните Родопи. Долменът е с идеална ориентация на изток и според доц. Алексей Стоев е свидетелство за напреднало астрономическо знание на древните жители на района. Проф. Валерия Фол разглежда мегалитния паметник, като много ранна (поне от II хил.пр.хр.) фамилна гробница на тракийска царска фамилия или на местен парадинастичен род, тъй като тракийски парадинастичен център е съществувал в района.