Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TP951
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TP9D2

Тюркмен

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 04.11.2022

кметски наместник: Стоян Стоянов
тел.
0878381773, 031972221

е-mail: turkmen@brezovo.bg