Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TP1F2
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TPHL6

Розовец

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 04.11.2022

кметски наместник: Иванка Апостолова
тел.
0877612399, 031952222

е-mail: rozovec@brezovo.bg