Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TPOT3
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TPOJ1

Бабек

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 28.10.2022

кметски наместник: Анка Божкова
тел. 0878642655, 031922221

е-mail: babek@brezovo.bg

 

 

 

Село Бабек се намира в подножието на Сърнена средна гора.Граничи на север със село Свежен, на изток — село Розовец, на юг — селоЗелениково,на запад-село Златосел. Географските и почвено-климатичнитеусловия са благодатни за развитието и отглеждането на маслодайна роза идруги етерично-маслени култури.

Населението е с източноправославна религия.Останали са самовъзрастни хора.Както във всяко малко или голямо българско селище вобръщение са различни легенди за наименованието и възникването населото. Безпорно верни са две неща:1/ В периметър от 5 до 7 километраселото се местило най-малко 3 пъти - от равнината в планината зарадитурски набези и обратно на сегашното си място поради стихиен пожар; 2/Името Бабек няма нищо общо с арабският корен "бабек...", многоразпространен например в Азербайджан. Легендата разказва, че предивекове основателка на селото е една баба дошла по тези места спорасналите си синове и дала името на селото.

Селото има действащо читалище с добре поддържана библиотека.

Известни личности:

  • ген.Банко Пиронков-герой от Втората световна война
  • ст.н.с.Стефан Шивачев-директор на Регионален историческимузей-Пловдив