Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Дълго заглавие

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.11.2022

Етнически състав (2011)

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.

  Численост Дял (в %)
Общо 7298 100,00
Българи 5695 78,04
Турци 34 0,47
Цигани 1 094 14,99
Други 13 0,18
Не се самоопределят 23 0,32
Не отговорили 439 6,02