Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.11.2022

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 58,2 km: