Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FIVV3
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FA0O2

Материали за ОбС

Дата на публикуване: 25.10.2022
Последна актуализация: 28.10.2022

Връзка към приложенията към докладните записки /достъп с оторизация/


 

Докладни записки за следващо заседание на ОбС през м. Октомври 2022 г.