Z6_PPGAHG8001U200Q7PT8JJU36Q4
Z7_PPGAHG8001U200Q7PT8JJUJNG4

Кметски наместник с. Тюркмен

Дата на публикуване: 03.11.2021
Последна актуализация: 28.10.2022

Стоян Стоянов

   

 

       тел. 0878381773

               031972221

   е-mail: turkmen@brezovo.bg