Z6_PPGAHG8001U200Q7PT8JJU3681
Z7_PPGAHG8001U200Q7PT8JJUJ7V5

Кметски наместник с. Зелениково

Дата на публикуване: 03.11.2021
Последна актуализация: 28.10.2022

Елена Пипева

   

 

       тел. 0889129500

               031942221

   е-mail: zelenikovo@brezovo.bg