Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.10.2022

28.04.2022 | Бюджет на Община Брезово за 2022 г. приет с реш. № 493 от 21.04.2022 г.

15.03.2021 | Бюджет на Община Брезово за 2021 г. приет с реш. № 290 от 05.03.2021 г.

21.02.2020 | Бюджет на Община Брезово за 2020 г. приет с реш. № 51 от 13.02.2020 г.

06.02.2019 | Бюджет на Община Брезово за 2019 г. приет с реш. № 458 от 31.01.2019 г.