Z6_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ9232
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ9237

Община Брезово: Думата на жителите на Тюркмен ще се чуе

Дата на публикуване: 14.11.2022
Последна актуализация: 14.11.2022

Думата на жителите на село Тюркмен ще се чуе и мнението им ще бъде взето под внимание, но на този етап все още се касае само за инвестиционно намерение. Това каза кметът Христо Енков по повод протестната подписка на живеещите там с искане да спре инвестиционното намерение на „АГРО ЕРГ“ ЕООД за изграждане на кариера за добив на варовици в концесионна площ „Орманите“ (244,179 дка) в землището на селото. За да се стигне до реална дейност, трябва да има становище на РИОСВ и решение на Общинския съвет.

Той е поискал експертно мнение от еколога на Община Брезово Пламен Изамски как кариерата ще се отрази върху околната среда. Според него евентуални пробивни дейности и товарене на взривена скална маса ще повлияят отрицателно на водоемите в района.

„Ако говорим за антропогенни дейности, свързани с добива на варовик, те водят до изключително алкална речна вода, която има потенциал за въздействие върху качеството, нивата и режима на оттичане на подземните води. Възможно е значително намаляване на биоразнообразието. Фините прахови частици се емитират директно в атмосферата, а хората в района масово се занимават със земеделие. В този смисъл добивите на варовик биха въздействали отрицателно на земеделската продукция“, коментира главният специалист.

Бъдещата кариера се намира на терен под аренда, пасище, в което се отглеждат животни.